Dragon

A sinful martial arts expert wants to start a new tranquil life, only to be hunted by a determined detective and his former master.

Casts: Donnie Yen, Wei Tang, Jia-Min Li, Wei Zheng, Zheng-Yuan Zhang, Kang Yu, Kenji Tanigaki, Yan Qin, Du Ning, Xian-Guo Yin, Takeshi Kaneshiro
Director: Peter Chan, Peter Ho-Sun Chan
Countrys: HongKong,China

Watch Dragon

Video Trailer

More Details

Score Rating Count Release Date RunTime
6.8 13,307 2011-07-04 115