Xian yi ren X de xian shen

A murder mystery that follows a cat-and-mouse relationship between a relentless detective and his equally clever former classmate who’s protecting the guilty.

Casts: Kai Wang, Luyi Zhang, Ruby Lin, Zuxin Ye, Guansen Ding, Enxi Deng, Taishen Cheng, Yang Zhao, Zhao-Yan Guo-Zhang, Minghao Hou, Xujia Yan
Director: Alec Su
Countrys: USA,China

Watch Xian yi ren X de xian shen

More Details

Score Rating Count Release Date RunTime
7.5 650 112

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *